Zpět

Ivanovice na Hané (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu

Stanovy schválilo místodržitelství koncem roku 1891 pod č. j. 42 401.
Na ustavující valné hromadě 14.2.1892 byl předsedou zvolen dosavadní předseda ustavujícího výboru MUDr. František Bohdan (1899 rolník Karel Macalík, 1902 rolník Josef Zrotal, 1908 učitel František Gartner, 1910 MUDr. Fr. Bohdan, 1911 rolník František Černý), jednatelem učitel Karel Knob (1899 MVDr. Alois Dohnal, 1902 MUDr. Fr. Bohdan, 1908 odb. učitel Jan Paleček, 1910 Vl. Mazálek, 1911 MUDr. Fr. Bohdan).
Odbor zpočátku tíhl spíš ke vzdělávání přednáškami a činnosti okrašlovací, kulturní aktivity vyvíjel většinou ve spolupráci s dalšími spolky (např. 19.3.1911 spolu s Ženskou vzdělávací jednotou Libuše a ochotníky Brodku u Nezamyslic byla nastudována Blodkova opera V studni za řízení ivanovického rodáka Jana Uhlíře, tehdy poštmistra v Brodku).

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40 / I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
Palásek Emil, Ivanovice na Hané. Z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, str. 273-274


Obsah