Zpět

Ivanovice na Hané (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Řemeslnicko-živnostenská beseda Svatopluk

Vznikl v roce 1893 odštěpením 10 členů Veleslavína (Alois Kellner, Matouš Králík, František Kroutilík, Karel Langer, Jakub Macalík, Jan Navrátil, Antonín Otevřel, Jan Veselý, Josef Vydra, Jakub Zapletal) pro neshody v výběru novin a časopisů. Podle stanov bylo hlavním "účelem" spolku šířit vědomosti o věcech průmyslu, řemesla, živností a všeobecného vzdělání se týkajících, povzbuzovati k činnosti průmyslové, řemeslnické a živnostenské .... Do všeobecného vzdělání se nicméně vešla i poměrně čilá činnost divadelní (např. 24.3.1895 Chudý písničkář, 19.11.1899 Kříž u potoka s hudbou Šimona Macalíka a v roce 1914 dokonce Zeyerova pohádka Radúz a Mahulena).

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40 / I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
Palásek Emil, Ivanovice na Hané. Z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, str. 276


Obsah