Zpět

Kroměříž (soudní okres Kroměříž, okresní hejtmanství Kroměříž)

Tělovýchovná jednota Sokol

Stanovy byly schváleny 9.3.1866 pod č. j. 4535, změněny v letech 1888, 1896 a 1901.
V roce 1905 existovala při TJS skupina tamburašů (orchestr?), vystupovali v místě i v okolí (Záhlinice).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 c Spolkový katastr Kroměříž-město;


Spolky v Kroměříži
Obsah