Zpět

Kroměříž (soudní okres Kroměříž, okresní hejtmanství Kroměříž)

Farní cyrilská jednota

Vznikla v roce 1913 dílem P. Vojtěcha Zapletala, jenž byl téměř čtvrtstoletí jejím předsedou.
Stanovy spolku (pod názvem Akademie křesťanská v Praze) byly schváleny 18.7.1914 pod č. j. 59 624.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 c Spolkový katastr Kroměříž-město;
Král Tomáš, Monsignore Vojtěch Zapletal - 125. výročí narození. In: Farní časopis [farnosti Hutopeče nad Bečvou], červen 2002


Spolky v Kroměříži
Obsah