Zpět

Kroměříž (soudní okres Kroměříž, okresní hejtmanství Kroměříž)

Tělovýchovná jednota Orel

Vznikla před světovou válkou aktivitou P. Vojtěcha Zapletala a zakrátko disponovala 30členným sborem.

Literatura:

Král Tomáš, Monsignore Vojtěch Zapletal - 125. výročí narození. In: Farní časopis [farnosti Hutopeče nad Bečvou], červen 2002

Spolky v Kroměříži
Obsah