Zpět


Náklo (soudní okres Litovel, hejtmanství Litovel)


Občanská beseda

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 9.2.1872 pod č. j. 2753.
V srpnu 1876 se s besedou spojil dosud utrakvistický pěvecký spolek nákelské farnosti Svatopluk.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;


Obsah