Zpět

Holain Ludvík P.*20.8.1843 Stará Bělá u Ostravy †17.8.1916 Slavonín

Pátý syn z šesti dětí Antonína Holaina a Anny, rozené Pytlíkové. Absolvoval dvouletou triviální školu ve staré Bělé, poté hlavní německou školu ve Frýdku, od roku 1857 studoval na německém gymnáziu, následně v Kroměříži a nakonec v Olomouci, kde také absolvoval kněžské studia. Pro rozvoj jeho hudebního talentu mělo největší vliv údobí, kdy studoval v Kroměříži. Působil v arcibiskupském semináři v Kroměříži, stal se dirigentem sboru na kůru svatomořickém v Kroměříži a od roku 1890 farářem ve Slavoníně. Působil zde do své smrti.
Skladatelská činnost P. Ludvíka Holaina je velmi rozsáhlá. Jeho stěžejním dílem jsou Plesy duchovní, sbírka duchovních písní, které upravil pro čtyři hlasy. Cenný je také průvod varhan k Úplnému kancionálu arcidiecése olomoucké z r. 1887, několik originálních duchovních písní a Předehry a dohry k Úplnému kancionálu. Zkomponoval Te Deum laudamus, Zdrávas Maria a Litaniae lauretanae. Ze světské hudby je nejznámější dílo Sto padesát lidových písní moravských, Slezská hymna pro čtyřhlasý smíšený sbor a další skladby.

Obsah