Zpět

Petrů Vilémučitel *24.5.1877 Velké Meziříčí

1893-97 studia v Brně, 1.3.1898-1906 podučitel Rajhrad, poté učitel, 1933 definitivní řídící učitel
1904-1919 sbormistr FCJ Rajhrad, klášterní varhaník, 1906 speciální zkouška ve hře na varhany, 1920 státní zkouška z hudby a zpěvu pro střední školy, 1922 založil v Rajhradě pěvecký kroužek Sokola, skládal zejména mužské sbory, 24.7.1937 čestný občan Rajhradu


Obsah