Zpět

Antonín PetzoldZPĚT *13.8.1858 Praha †7.5.1931 Olomouc

Po studiu na pražské varhanické škole působil 5 let (1877-1882) jako varhaník u sv. Vojtěcha, 1882-1884 kapelník plzeňského divadla. Další dva roky byl učitelem hudební školy kroměřížského Moravana, poslední půlrok jejím ředitelem. P. Jindřich Geisler jej získal jako varhaníka pro olomoucký dóm, 1888-1911 jako ředitele hudební školy Žerotína, 1893-1910 a 1917-1918 spolkového sbormistra. Pedagogicky působil dále v Poettingově dívčím ústavu i soukromně. Pod jeho uměleckým vedením realizoval Žerotín mimo jiné 5 Smetanových oper, cyklus symfonických básní Má vlast oratoria H. Berloize, Ant. Dvořáka, Jos. Haydna, P. Křížkovského a W. A. Mozarta. Je rovněž autorem řady skladeb, z větší části duchovních, nejznámější Missa Solemnis.
Složil Hanácké harmonické písničky a v roce 1920 v Luhačovicích „hymnu“ hanácké republiky.

Obsah