Zpět

JUDr. Fritz Plachy*30.10.1836 Skočov
Syn vrchního panství arcivévody Albrechta, vystudoval práva, stal se zemským advokátem a nakonec starostou města Hranic.
Od roku 1868 působil jako činný člen MGV Hranice, 11.12. toho toku se stal spolkovým sbormistrem, 6.7.1877 byl zvolen také předsedou spolku. V této funkci setrval do roku 1892, kdy resignoval i na funkci sbormistra. Za zásluhy o spolek byl jmenován jeho čestným členem a jako upomínku obdržel stříbrem vykládanou ebenovou taktovku s vyrytým věnováním.
Mimo funkce v MGV byl Dr. Plachy také v letech 1871-1881 náčelníkem hranického sboru dobrovolných hasičů.
K umělecké formaci Dr. Plachecho jistě přispěl i jeho sňatek s brněnskou divadelní umělkyní Blandinou von Sena v roce 1869.

Prameny, literatura:

Wurzbach Constantin ... str. 91

Obsah