Zpět

Polášek Jan NepomuckýZPĚT *16.4.1873 Frenštát pod Radhoštěm †3.4.1956 Valašské Meziříčí

Žák Leoše Janáčka na varhanické škole v Brně (1891-1893). V letech 1902-1937 učil zpěv na reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí (mimo 1915-1916), měl i vlastní hudební školu (1900-1903), 1903-1937 učil zpěv na učitelském ústavu.
Autor řady děl: Stabat Mater (1912), smyčcového kvartetu G-dur (1907), klavírních sonát (1902-1903), houslového koncertu g-moll (1926), klavírního tria D-dur (1928), melodramu Balada o námořníkovi (1927), pohádkové zpěvohry Za noci měsíčné (1930), operety Dáma č. 7777 (1931), Valašské písně aj. Mužský sbor V náručí Boží získal cenu v soutěži krematoria. Spolu s prof. Arnoštem Kubešou sebrali po druhé světové válce přes pět tisíc valašských národních písní.
V letech 1889 (sic!) -1909 byl sbormistrem Besedy, 1929-1930 jejím předsedou. 1903-1909 vedl spojený ženský sbor Besedy a Sokola.

Prameny a literatura:

ČSHS str. 336-337;
Slavnostní koncert k 125. výročí mužského pěveckého sboru Beseda 18. listopadu 1987 v 19.30 hodin ve velkém sále JKZ. Valašské Meziříčí 1987;
Kment Zdeněk, Spolkový život ve Valašském Meziříčí v letech 1900-1914. Diplomová práce na FF UP Olomouc 1996;
Janoušek Jindřich: Jak si vídeňští Češi vážili J. N. Poláška. In: Obelisk, První valašské internetové noviny 2004/20;
Janoušek Jindřich: Z historie města. K výročí skladatele Jana Nepomuka Poláška. In: Obelisk, První valašské internetové noviny 2003/07;


Obsah