Zpět

Pražák Alois JUDr. baronZPĚT *21.2.1820 Uherské Hradiště, †30.1.1901 Vídeň

Jeden z nejvýznamnějších českých politiků Moravy 19. století, čelný představitel moravské národní strany. Vystudoval práva v Olomouci a od roku 1844 působil jako advokát v Brně. Za "jara národů" roku 1848 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu a následně i ústavodárného parlamentu. Jeho zásluhou měla Morava jako první ze všech zemí rakouské říše vyřešenu otázku zrušení roboty. V roce 1849 stál v Brně u zrodu Národní jednoty svatých Cyrila a Metoděje (později Matice moravská), v roce 1861 založil Národní stranu na Moravě.
Od roku 1861 byl pravidelně poslancem jak moravského zemského sněmu, tak říšské rady. Od roku 1879 až do své rezignace roku 1892 zasedal v Taaffeho vládě jako ministr bez portfeje (z toho v letech 1881 - 1888 byl správcem ministerstva spravedlnosti). Podílel se na tzv. Stremayerových jazykových nařízeních a v roce 1882 vydal podobná nařízení pro Slezsko. 7.9.1882 získal titul barona a od roku 1892 pak zasedal v panské sněmovně. V 90. letech začal být mohutně kritizován Mladočechy a postupně se stahoval do pozadí.
Asi v letech 1890-95 byl členem Čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav v Blansku.
Jeho syn Otakar (*21.11.1858 †18.9.1915 Brno) byl významným činitelem Filharmonického spolku Besedy brněnské.

Obsah