Zpět

Říhovský VojtěchZPĚT *21.4.1871 Dub na Moravě †15.9.1950 Praha

Pocházel z rodiny učitele a ředitele kůru. Po neúspěšném studiu na pražské varhanické škole strávil 2 roky na pěvecké škole Lukesově. V letech 1892-1902 pomáhal otci v Dubu, potom získal místo ředitele kůru v Chrudimi, potom 1914-1936 ředitel kůru u sv. Ludmily na Královských Vinohradech, činovník v Cyrilské jednotě aj.
Autor 27 latinských a 10 českých mší, 5 Rekviem, asi 50 Graduale a stejného počtu Offertorií, kolem 120 Pange lingua a řady dalších chrámových skladeb, důležité jsou jeho varhanní sbírky Praktický varhaník a Kniha preludií, oblíbené jsou i jeho skladby instruktivní.  Obsah