Zpět

Sobáčov (soudní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Pěvecký spolek Vlastimil

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 27.4.1882 pod č. j. 8835.
Činnost však ustala již počátkem 20. století, ze spolkového katastru byl spolek vymazán na jaře roku 1909.

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah