Zpět

Trboušany (něm. Pausche, soudní okres Židlochovice, od r. 1869 Ivančice, okresní hejtmanství Hustopeče, od r. 1869 Brno)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v létě roku 1898 pod č. j. 31 614

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436c Spolkový katastr okresu Brno-okolí

Obsah