Zpět

Kolštejn (něm. Goldenstein, dnes Branná, soudní okres Staré Město, okresní hejtmanství Šumperk)


Männergesangverein Germania

Spolek vznikl v roce 1902, spolkové stanovy byly místodržitelstvím potvrzeny 16.4.1902 pod č. j. 14 645.
Od roku 1902 byla Germania členem Německého pěveckého spolku na Moravě (Deutscher Sängerbund in Mähren). V té době byl předsedou kupec Anton Večeř, sbormistrem učitel Rudolf Hanke. Sbor míval kolem 16 zpěváků. Při odhalování praporů v roce 1911 (slavnost byla zastíněna oslavami padesátileté činnosti pěveckých spolků v Brně, Hranicích a Mohelnici) vystupuje spolu s dámským sborem (Damensingchor). Poněkud netypická nálada odhalování spolkového praporu je zachycena ve farní kronice.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šumperk;
SOkA Šumperk fond OkÚ Zábřeh, kn. 11 Spolkový katastr okres Zábřeh 1925
Gedenkbuch des Pfarrsprengels Goldenstein geführt vom Jahre 1889 an. SOkA Šumperk fond FÚ Branná;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1909-1911. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1912


Obsah