Zpět

Deutscher Sängerbund in Mähren

Ustavující valná hromada se konala 26.12.1886 v Brně.
Prvními členy spolku se staly sbory MGV Brno, Hustopeče, Jihlava, Šumperk, Židlochovice, Hesperus Pohořelice, Gesang- und Musikverein Moravská Třebová, Sängerbund Zábřeh na Moravě, Concordia Kroměříž, Deutscher Musik- und Geseligkeits-Verein Litovel, Musikverein Znojmo, Sängerbund Královo Pole (Brno).
V roce 1887 přistoupily: MGV Dolní Bojanovice, Holešov, Nový Jičín, Prostějov, Šternberk, Vrbovec, Úsov, Vyškov, Concordia Rothmühl (Radiměř), Typographen Sängerbund Brno, Musikverein Uničov, Gesang- und Musik-Verein Rothwasser (Červená Voda).
1888 přibyly MGV Budišov (Bautsch), Singverein Gnadlersdorf (Hnanice), Mor. Ostrava,
1889 MGV Potštát, Staré Brno, Vsetín, Suchdol nad Odrou-Zauchtel, GV Butovice. Toho roku se také ve dnech 8.-10.6. uskutečnily I. německomoravské pěvecké slavnosti (I. deutschmährisches Sängerfest) v Novém Jičíně za účasti 800 pěvců 57 pěveckých spolků.
1890: MGV Moravský Beroun, Horní Město, Březová (Brüsau), Fulnek, Hostěradice, Lipník nad Bečvou, Město Libavá, Místek, Rýmařov, Svitavy, Sängerbund Stefanau, Gesang und Musik-Verein Eisenberg (Ruda), Příbor, Musik-Verein Oskava. Koncem století sdružoval Sängerbund 64 pěvecké a hudební spolky (MGV Holešov skončil v roce 1895, MGV Koschat Bund Brno 1898), o celkovém počtu 1360 zpěváků.
Spolkové vedení se střídalo tím způsobem, že hlavní funkce byly svěřeny činovníkům jednoho členského spolku, výbor tvořili zástupci spolků jiných.
V roce 1899 celé vedení obsadil výbor MGV Šumperk: předsedal Julius Sallmann, předseda MGV Šumperk, ve funkcích ve svém domovském spolku byli i zástupce předsedy Václav Jurschina, jednatel Anton Blaha, pokladník Hans Hönig.
Rub spolkového praporu V roce 1908 byl předsedou DSB ředitel spořitelny Friedrich Fux, předseda brněnského MGV.
Při valné hromadě DSB 29.6.1908 ve Svitavách vytvořit pro lepší komunikaci takového množství spolků stupeň župních organizací. 23.5.1909 se v Brně sešel příptavný výbor pro vytvoření této župní struktury. Zástupci Brněnského učitelského pěveckého spolku (Brünner Lehrergesangverein), Mužského pěveckého spolku (Brünner Männergesangverein), mužských pěveckých spolků Liederborn, Frohsinn, Koschatbund, pěveckých spolků z Ivanovic, Vojkovic, Moravského Krumlova, Králova Pole a Židlochovic dohodli formální a organizační náležitosti a 10.4.1910 se v Brně konala ustavující valná hromada brněnské župy (Gauverband Brünn des Deutschen Sängerbundes in Mähren) za účasti 35 delegací sborů. Obdobně jako v celém Bundu byla roční správa župy svěřována do rukou činovníkům jednoho spolku, zástupci dalších spolků tvořili župní radu.
Během roku bylo vytvořeno dalších 6 žup: Břeclav, Jihlava, Nový Jičín, Olomouc, Svitavy a Šumperk.
Stanovy břeclavské župy byly schváleny 8.4.1910 pod č. j. 17 280, ustavující valná hromada se konala 29.5.1910 v hotelu Austria v Hustopečích, předsedou župy byli zvoleni činovníci hustopečekého MGV: předseda nadučitel Karl Schromm, sbormistr Josef Musil (jeho zástupcem byl sbormistr MGV v Pohořelicích Eduard Prokisch), jednatel Rudolf Schlor. Župa sdružovala spolky z Hustopečí, Hodonína, Břeclavi, Dolních Dunajovic, Jaroslavic, Mikulova a Pohořelic. Koncem roku 1911 přistoupil spolek z Popic, k 1.1.1912 vystoupil bez udání důvodu MGV Jaroslavice.
Ustavující schůze novojičínské župní organizace se konala 10.4.1910 a prvním předsedou se stal Ing. Jakub Ulrich, sbormistrem učitel Friedrich Kubiena.
Olomoucká župa se ustavila schůzí 29.6.1909 v Olomouci. Předsedou byl zvolen Josef Kolb, jednatelem Rudolf Tomaschek, sbormistrem Hans Kromas z vedení MGV Šternberk. K župě patřily spolky v Úsově, Moravském Berouně, Mladějovicích, Hlubočkách, Janovicích, Litovli, Nové Ulici, Olomouci, Prostějově, Rýmařově, Štěpánově, Městě Libavé a Šternberku.
Svitavská župa navazovala na Svaz německých pěveckých spolků na Hřebečsku (Verband der deutschen Gesangvereine im Schönhengstgau), byť původní organizace trvala dále. Ustavujíc valná hromada župy se konala 17.4.1910 v Moravské Třebové a ve vedení stanuli činovníci tamního MGV Lyra (1911 MGV Mohelnice) Župní organizaci tvořily spolky z Březové, České Třebové, Chrastavy a Brníčka, Jevíčka, Křenova, Lanškrouna, Mohelnice, Moravské Třebové, Radiměře a Svitav. Prvním župním sbormistrem se stal Emil Olbert.
Po světové válce se činnost spolku kvůli změnám v členské základně i celkové struktuře členských spolků v legislativních podmínkách vzníklé republiky nerozvinula do původní šíře, naopak. K výmazu ze spolkového katastru došlo 27.7.1925.

Spolkové heslo DSB: Ein Mahruf geht durch's Mährerland: "Seid deutsch und treu mit Herz und Hand!" Jeho autorem byl Fredrich Müller, zhudebnil jej Otto Kitzler.

Spolkový odznak


Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 26 kart. 2476A sign. 179, Deutscher Sängerbund)
Blaha A., Jahres-Bericht des Deutschen Sängerbundes in Mähren. 1899;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1909-1911. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1912;
Männergesangverein Neutitschein 1853-1913. Gedenkschrift zur 60jähr. Bestandesfeier Pfingsten 10.-12. Mai 1913;

Zpět

Obsah