Zpět

Úsov (něm. Aussee, soudní okres Mohelnice okresní hejtmanství Zábřeh)

Männergesangverein

Stanovy byly schváleny 12.2.1869 pod č. j. 2462.
26.6.1898 se účastnil svěcení spolkového praporu MGV v Mohelnici. Od roku 1887 byl členem Německého pěveckého spolku na Moravě (Deutscher Sängernund in Mähren). Disponoval v průměru 15 zpěváky.
Předsedou kolem roku 1908 byl starosta obce Karl Klotz, sbormistrem nadučitel Ignaz Seifert. Spolek byl činný ještě ve 30. letech 20. století (předseda Josef Doubravský).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh;
SOkA Šumperk fond OkÚ Zábřeh, kn. 11 Spolkový katastr okres Zábřeh 1925;
Programm- Buch der Müglitzer Gesangvereines. Begonnen am 1. Jänner 1912. SOkA Šumperk fond Pěvecký spolek v Mohelnici, nezprac.;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1909-1911. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1912


Obsah