Zpět

Červená Voda (něm. Mährisch Rothwasser, soudní okres Šilperk, okresní hejtmanství Zábřeh)Gesang und Musikverein in Mähr. Rothwasser

Vznikl počátkem roku 1883; stanovy byly schváleny 2.2.1883 pod č. j. 2 243, změněny v roce 1888.
Spolek míval v průměru 25-35 činných členů. V letech 1887-1908- byl předsedou ředitel měšťanské školy Josef Langer (1911 Anton Kaulich), sbormistry kolem roku 1910 Karl Müller a Emil Koß. Od roku 1887 byl členem Německého pěveckého spolku na Moravě (Deutscher Sängerbund in Mähren). Spolek byl činný ještě po roce 1925 (za předsedy Františka Bayera).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh;
SOkA Šumperk fond OkÚ Zábřeh, kn. 11 Spolkový katastr okres Zábřeh 1925;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1909-1911. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1912


Obsah