Zpět

Horní Hynčina (něm. Ober Heinzendorf, soudní okres Svitavy, okresní hetmanství Moravská Třebová

Veteranenverein

Spolkové stanovy z 12.12.1880 byly brněnským místodržitelstvím schváleny 7.4.1881 pod č. j. 6366, změněny byly v roce 1902 a 1915.
Zakladateli spolku byli tkadlec Johann Hikade (*1858) a Vincenc Miksche. Koncem století (1899) byl předsedou spolku Johann Jahl, pokladníkem nadučitel Johann Heger, v roce 1902 spolku předsedal Franz Hirschbaum, 1915 Friedrich Toldrien.
Podle původních stanov nebyla existence hudby ve spolku nijak stanovena, regulována. Časem se však do činnosti spolku dostala, neboť v opravených stanovách z roku 1902 je v případě pohřbu člena spolku zmiňováno 6 hudebníků, v roce 1915 jsou kapele a hudebníkům věnovány §§ 39-44. Vysvítá z nich, že kapela běžně hrávala nejen při pohřbech, ale zřejmě mnohem častěji při vlastních či cizích koncertech a na plesech, a to v průměrném počtu 18 hudebníků.
Spolek se po válce podle zákona přejmenoval na Kamaradschafts-Volksverein für Ober Heinzendorf und Umgebung, ale 19.5.1921 byl zakázán.Členy spolku byli někdejší příslušníci 93., 54. a 3 pěšího pluku, 10. dělostřeleckého pluku, vojáci 4. praporu polních mylivců a jiných jednotek.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 k Spolkový katastr okresu Moravská Třebová;
SOkA Litomyšl fond OkÚ Moravská Třebová fasc. 1608;


Obsah