Zpět


Hněvotín (něm. Nebotein, soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc)


Veteranenverein der Gemeinden Nebotein und Topolan

Spolkové stanovy byly schváleny 5.6.1873 pod č. j. 11 481. Předsedou byl zvolen František Zahradníček, místopředsedou Jan Čepička.
Na rozdíl od veteránských spolků zakládaných v okolí obsahují stanovy ještě dosti podrobný dodatek o hudební kapele. Podle něj byli členové kapely mimo jiné po celou dobu svého působení v kapele osvobozeni od zápisného i měsíčních příspěvků do spolkové pokladny, ale na druhé straně se zavazovali nevystupovat bez svolení předsedy spolku při hudebních produkcích mimo spolek.
Sídlo spolku bylo v Hněvotíně.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc;
SOkA Olomouc fond M 1-3 OkÚ Olomouc-venkov 1850-1945, karton 100


Obsah