Zpět

Hostěradice (soudní okres Moravský Krumlov, okresní hejtmanství Moravský Krumlov)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 30.3.1886 pod č. j. 7949.
Spolek byl členem Německého pěveckého župního spolku (Deutscher Sängergauverband in südlichen Mähren), kde jej počátkem 20. století zastupovali Ignaz Schneider a Mathias Welleba.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437n Spolkový katastr okresu Moravský Krumlov;
SOkA Znojmo fond Německý pěvecký župní spolek Znojmo 1906-1937


Obsah