Zpět

Deutscher Sängergauverein po r. 1909 Deutscher Sänger Gauverband in südlichen Mähren

Vznikl počátkem roku 1885 ve Znojmě aktivitou ředitele městské hudební školy Heinricha Fibyho.
Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 21.3.1885 pod č.j. 13 394, změněny byly na jaře roku 1909.
Počátkem 20. století sdružoval německé pěvecké spolky v Drnholci, Fryšavě, Dolních Bojanovicích, Dolních Dunajovicích, Hostěradicích, Hrušovanech, Jiřicích, Lechovicích, Lesné (Liliendorf), Louce, Prosiměřicích, Slavonicích, Šatově, Třebíči, Vranově, Vrbovci, ve Znojmě Gesangeverein Sängerbund LilienfreundeMusikverein.
Spolkovým předsedou byl v letech -1908-1909 inspektor Franz Schultze, poté nadučitel Julius Beil. Sbormistrem byl ještě v roce 1910 Heinrich Fiby.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOkA Znojmo fond Německý pěvecký župní spolek Znojmo 1906-1937


Obsah