Zpět

Jiřice něm. Irritz (soudní okres Moravský Krumlov, okresní hejtmanství Moravský Krumlov)

Deutscher Singverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1892 pod č. j. 13 472, změněny v roce 1894.
Spolek byl členem Německého pěveckého župního spolku (Deutscher Sängergauverband in südlichen Mähren). Po válce spolek neobnovil činnost a byl v roce 1921 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437n Spolkový katastr okresu Moravský Krumlov

Obsah