Zpět

Lesná (něm. Liliendorf, soudní okres Vranov, okresní hejtmanství Znojmo)

Liliendorfer Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1897 pod č. j. 20 506.
MGV byl členem Německého pěveckého župního spolku (Deutscher Sängergauverband in südlichen Mähren), kde jej počátkem století zastupoval předseda Johann Dungel.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOkA Znojmo fond Německý pěvecký župní spolek


Obsah