Zpět

Slavonice (něm. Zlabings, soudní okres Dačice, od 1.5.1911 Slavonice, okresní hejtmanství Dačice)

Gesangverein Eintracht

Spolkové stanovy byly schváleny 13.3.1873 pod č. j. 5149.
Na přelomu století byl Eintracht členem Německého župního pěveckého spolku (Deutscher Sängergauverein) se sídlem ve Znojmě. Zanikl až počátkem 2. světové války, ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1940.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 d Spolkový katastr okres Dačice;
SOkA Jindřichův Hradec, fond OkÚ Dačice, spolkový katastr 1891-1937;
SOkA Znojmo fond Německý pěvecký župní spolek Znojmo 1906-1937


Spolky ve Slavonicích
Obsah