Zpět

Prosiměřice (něm. Prossmeritz, soudní okres Znojmo, okresní hejtmanství Znojmo)


Männergesangverein

Stanovy byly schváleny 14.7.1885 pod č. j. 18 647.
Při valné hromadě 6.1.1889 byl předsedou spolku opět zvolen dosavadní předseda Leopold Burger (i 1890), jednatelem byl učitel Adalbert Zerzavý, sbormistrem nadučitel Franz Hadinger.
Svůj domovský lokál měl spolek v hostinci Terezie Schilterové, kde uváděl své liedertafly. Byl členem Německého pěveckého župního spolku (Deutscher Sängergauverband in südlichen Mähren), kde jej počátkem 20. století zastupoval předseda Al. Horaček.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOkA Znojmo fond OkÚ Znojmo sign. N 1, karton 264 č. j. 3567/1889, 3229/1889, karton 265 č. j. 11 874 / 1889, karton 267 č. j. 44 / 1890, 1163 / 1890;
SOkA Znojmo fond Německý pěvecký župní spolek Znojmo 1906-1937


Obsah