Zpět

Klobouky (soudní okres Klobouky, okresní hejtmanství 1850-1855, 1868-1939 Hustopeče, 1855-1868 Klobouky)

Farní jednota cyrilská.

Založena v roce 1883, stanovy schváleny 28.11.1883 pod č. j. 28 800. První valná hromada se konala 26.12.1883 a byl při ní zvolen předsedou farář P. Josef Klíma [Klíma Josef P. *1839 Milikov f. Měřín, ord. 1864 †13.11.1894 Brno-Bystrc. -1883- farář Klobouky, poté farář Bystrc, první předseda FCJ Klobouky], sbormistrem se stal učitel Antonín Novotný (Když byl dosazen na školu v ...čicích, vyvíjel na novém působišti obdobnou činnost.) [Novotný Antonín učitel Klobouky, 1883- sbormistr FCJ Klobouky]. jednatelem kaplan P. Václav Uhýrek, 1894 kooperátor P. Ondřej Habán, do výboru byli zvoleni m.j. učitel J. Mikula, varhaník Josef Vrbas, kapelník Tomáš Valíček. Již v roce 1884 vystoupila Jednota společně s FCJ z Boleradic a Šitbořic na pontifikální mši svaté na Velehradě, kdy zpíval sdružený 70členný sbor.
V roce 1888 byl spolkovým sbormistrem Josef Vrbas. Na Besedě 5.2.1888 uvedla Jednota kromě sborových úprav národních písní (Modré oči, Kačička divoká, Honza, Hop Mařenko) i Vašákův sbor Kalina, Gajdoš od Josefa Bergmana, Kdo má pravdu od K. Adamce, sbor I. Zajíce Hymna plavců a dramatický výstup Mlynář a jeho dítě.
Jelikož mnozí členové byli také zároveň členy pěveckého spolku Lev Kloboucký, bylo v únoru 1888 rozhodnuto o jeho spojení s Cyrilskou jednotou. Není jasné, co vedlo k poznamenání ve spolkovém katastru o zániku resp. o jeho výmazu v roce 1890.
V roce 1895 měl spolek 50 činných členů. V roce 1903 disponoval komorním orchestrem, jednatelem byl tehdy kooperátor P. Vladimír Běhal, v roce 1905 byl protektorem spolku farář P. Josef Dunda, předsedou Josef Vrbas st., místopředsedou Jakub Hanzlíček, jednatelem a pokladníkem Alois Zeman, sbormistrem Josef Vrbas ml.

Prameny:

MZA B 40/I 436h;
SOkA Břeclav fond A 3 OkÚ Hustopeče karton 260 fasc. 810 (1887-1888), karton 261 fasc. 812, karton 262 fasc. 822, karton 263 fasc. 824


Spolky v Kloboukách
Obsah