Zpět

Klobouky (soudní okres Klobouky, okresní hejtmanství 1850-1855, 1868-1939 Hustopeče, 1855-1868 Klobouky)

Zpěvácký spolek Lev (původně Slovanský čtenářsko pěvecký spolek “Lev Kloboucký”)

Na podzim 1867 zaznamenány první aktivity zpěváků, vedoucí k vytvoření spolku. Po dvou úspěšných besedách bylo dohodnuto, že spolek budou tvořit zpěváci i čtenáři, aby širší členská základna měla větší možnost přežití ve značně poněmčelém prostředí. V červnu 1868 vznikl mezi členy spor kvůli tiráži ve vytištěných stanovách, který (i když spíš jen jako katalyzátor) způsobil odchod 18 zpěváků a založení vlastního spolku pěveckého, jehož stanovy byly schváleny 17.7.1868 pod č. j. 13732. Jeho sbormistrem byl od samého vzniku Jan Fridrich.
Ještě v roce 1870 existovaly odděleně spolky původní Čtenářsko- pěvecký (nyní vlastně již jen čtenářský) spolek Lev Kloboucký a pěvecký spolek Lev.
Při valné hromadě pěveckého spolku konané 19.2.1888 bylo projednáno a přítomnými 19 členy (předseda Josef Ondra, dále Josef Vrbas, Tomáš Valíček, Tomáš Vrbas, František Ručný, František Charvát, Jan Kalousek, Václav Rott, Václav Charvát, Martin Charvát, Jan Janura, Jakub Štěpánek, Josef Ručný, Jakub Vrbas, Josef Forejtník, František Jakubec, František Lobpreis, Michael Kalvoda, Jan Konečný) schváleno přistoupení ke kloboucké Farní cyrilské jednotě, čímž spolek zanikl (čtenářská část původního spolku zanikla již výnosem zemského místodržitelství č. 14968 ze 14.7.1874).
Zánik spolku byl oznámen v Brünner Zeitung 9.5.1890.

Prameny:
MZA B 40/I 436h;
SOkA Břeclav fond A 3 OkÚ Hustopeče karton 261 fasc. 812;
                          fond Čtenářský spolek Lev Klobucký JAF 955;
Brünner Zeitung č. 107 z 9.5.1890Učitelský spolek pro daňový okrsek Klobouky “Komenský” 1872-1880 [MZA B 40/I 436h]
Spolek válečných vysloužilců 1875-1910 [MZA B 40/I 436h]

Spolky v Kloboukách
Obsah