Zpět

Křenov (něm. Krönau, soudní okres Moravská Třebová, okresní hejtmanatví Moravská Třebová)


Gesangverein

Založen v roce 1869, do konce století míval v průměru kolem 15 činných členů, kolem roku 1910 dosáhl počet zpěváků 40. Od roku 1905 členem Německého pěveckého spolku na Moravě (Deutscher Sängerbund in Mähren). V té době byl předsedou Dr. Franz Trnka, sbormistrem Robert Preis (1912 St. Stindl).
Prameny:

Programm- Buch der Müglitzer Gesangvereines. Begonnen am 1. Jänner 1912. SOkA Šumperk fond Pěvecký spolek v Mohelnici, nezprac.;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1909-1911. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1912


Obsah