Zpět

Libina (Něm. Libiny, Deutsch Liebau, soudní okres Šumperk, okresní hejtmanství Šumperk)

Männergesangverein

Spolek vznikl v roce 1871, spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 16.1.1872 pod č. j. 1097.
V roce 1910 se stal členem Německého pěveckého spolku na Moravě (Deutscher Sängerbund in Mähren). Měl v té době v průměru 25 činných členů, předsedou byl kupec Eduard Hantsch, sbormistrem odborný učitel Alois Mühlparzer.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šumperk;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1909-1911. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1912


Obsah