Zpět

Mladějovice (něm. Bladowitz, soudní okres Šternberk, okresní hejtmanství Šternberk)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1884 pod č. j. 1836.
V průměru měl sbor kolem 17 činných členů. V roce 1911 byl předsedou Josef Gabriel, sbormistrem Franz Pfeiler.
Od roku 1910 byl spole členem DSB.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
Totéž 1911


Obsah