Zpět

Gauverband der deutschen Gesangvereine in Brünn und UmgebungStanovy byly schváleny 8.3.1910 pod č. j. 17 282, ustavující valná hromada se konala 10.4.1910.
Předsedou byl tehdy zvolen tovární úředník v Brně Leopold Richter, jednatelem Karl Hengst, oba funkcionáři MGV Liederborn (ve funkcích se dále střídali vedoucí představitelé zúčastněných spolků: v roce 1911 odb. učitelé Hugo Freude a Josef Hausmann z Lehrergesangverein Brünn, 1912 Franz Hammer a Otto Krawany z Königsfelder Sängerbund, 1913-1914 prof. Josef Reinfuss a Jakob Skala z MGV Frohsinn, po válce 1921 bankéř Viktor Kinzl a Josef Pelikan z Altbrüner MGV).
Již v prvním roce vstoupilo do župy 13 spolků (s 580 členy), které měly ve výboru svého zástupce: mimo MGV Liederborn sdružovala župa spolky Brünner Männergesangverein, MGV Frohsinn, Lehrergesangverein, Gesangverein Seelowitz, MGV Koschatbund, Gesangverein Woykowitz, Altbrünner GV, GV der Postbediensten, Mähr. Kromauer GV, Königsfelder Sängerbund, Brünner Volksgesangverein a Nennowitzer Gesangverein.
Prvním župním sbormistrem se stal učitel Otto Harn (1911 Hermann Till, 1912 Johann Niemetz)

Poslední valná hromada byla svolána 13.1.1924, posledním předsedou byl prof. Vilém Innerhuber. K výmazu ze spolkového katastru došlo v roce 1927.

Prameny:

MZA Brno fond B 26 karton 2538 B sign. 1012Obsah