Zpět

Vlasatice (něm. Wostitz, soudní okres 1850-1902 Mikulov, 1902-1938 Pohořelice, hejtmanství Mikulov)

Männergesangverein

V roce 1888 se vlasatičtí sousedé v čele s Franzem Schneiderem, poštmistrem Johannem Kuglerem, Johannem Flassakem, Fritzem Jordanem, Ferdinandem Klimou, Franzem Schneiderem, Heinrichem Schneiderem, Johannem Unglaubem, Heinrichem Wagnerem a Johannem Wondrou domluvili a založili vlastní mužský pěvecký spolek.
Již spolkové heslo "Frei und treu, deutsch allerwege !" samo prozrazuje, že vznik spolku spadá do druhé spolkové vlny, poznamenané vyhrocenějšími národnostními poměry.
Prvním předsedou se stal Franz Schneider (-1898 starosta obce Heirich Wagner, 1899-†1931 Martin Bauch), sbormistrem místní nadučitel Franz Stulz (1894-1907 rolník (?) Henrich Schneider z č. p. 60, 1907-1910 učitel Rudolf Mauer, 1910-1915 učitel Heinrich Baudisch, 1915-1925 nadučitel Mauritz Zerzawy). V roce svěcení spolkového praporu 1898 přizpůsobil spolek této skutečnosti své stanovy.
Útočiště nalezl spolek v místnostech hostince Martina Flassaka. Zde probíhaly zkoušky sboru i liedertaflové produkce. Spolkové slavnosti se konaly za dobrého počasí v zahradě vily Zweig.

Prameny a literatura:

MZA Brno fon B 40/I kn. 437g;
SOkA Mikulov OkÚ Mikulov ...;
Blaschka Walfried: Wostitz. Geschichte einer deutscher Marktgemeinde in Südmähren. 1993


Obsah