Zpět

Cyrilská jednota

Obecná cyrilská jednota vznikla poprvé u příležitosti oslav 900 let od založení pražského biskupství. Bezprostředním vzorem jí byl Allgemeiner Cäcilienverein für Deutschland, Österreich und Schweiz, jenž vznikl v Bambergu roku 1868. Za domácího předchůdcem spolku můžeme svým způsobem považovat již Jednotu k zvelebení kostelní hudby v Čechách (od roku 1826), jejíž vznik zavdal příčinu k založení pražské varhanické školy (1830).
Po provedení Palestrinovy mše Christus natus est 29.9.1873 se příštího dne uskutečnila schůzka zastánců ceciliánské reformy, kterou řídil P. Ferdinand J. Lehner, od roku 1865 kaplan kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Spolek se úřadům jevil jako nebezpečný a byl proto výnosem místodržitelství č. 20 811 z 29.12.1873 zakázán.
P. Lehner se však nevzdal a v roce 1875 založil Křesťanskou akademii se samostatným hudebním odborem, když již rok předtím začal vlastním nákladem vydávat časopis Cecilie (od 7. čísla roku 1879 pod názvem Cyril). Nově zadané stanovy jednoty byly nakonec schváleny 20.2.1880 pod č. j. 1980.
První Cyrilská jednota na Moravě byla povolena v Hodoníně v roce 1880 (reformu liturgického zpěvu a hudby zde zavedl varhaník Václav Bárta již v roce 1877), krátce nato vznikly jednoty v Novém Veselí a Dolním Újezdě, přípravy se konaly v Ochoze, Příboře a Lulči. V roce 1882 vznikly jednoty v Černotíně, Francově Lhotě, Příboře, Velkém Meziříčí, Boskovicích, Černovicích, Doubravici, Horním Štěpánově, Martinkově, Tišnově, Třešti, Tvarožné a Újezdě u Sokolnic. Do roku 1887 vzniklo na Moravě 25 jednot s 1540 členy, o tři roky později v 36 děkanátech brněnské diecéze již působilo 35 jednot.

V roce 1898 bylo v českých zemích již 110 Farních cyrilských jednot.

Prameny a literatura:

Cecilie 1875/1-1879/6, Cyril 1879/7-1936/10

Zpět

Obsah