Zpět

BrnoMoravský smíšený sbor učitelský

Faktické počátky sboru sahají do roku 1910, kdy se na podzim sešli budoucí pěvci a pěvkyně v Dívčí akademii na prvních zkouškách. Příští jaro vystoupil sbor již pod jménem Moravský smíšený sbor učitelský. Vystoupení považoval zakladatel sboru, profesor učitelského ústavu Ferdinand Vach, po předchozích potížích za pouhou zkoušku a termín řádného koncertu určil na 25.2.1912, až budou vyřízeny úřední formality.
Stanovy spolku, podané Ferdinandem Vachem, byly schváleny 24.1.1912 pod č. j. 5392, změněny 19.11.1921.
Ustavující valná hromada se konala 11.2.1912 a na ní byla předsedkyní zvolena Marie Průšová, odborná učitelka v Žabovřeskách, (9.2.1913 udborný učitel v Křenovicích Bořivoj Banďouch, 6.5.1917 Libuše Binková) místopředsedou odborný učitel v Husovicích Josef Dušek (10.5.1914 učitel v Husovicích Jiljí Nedvědický, 1916 učitelka v Brně Marie Průšová, 6.5.1917 Bořivoj Banďouch), jednatelem učitel v Králově Poli Antonín Humpolík (9.2.1913 učitel v Židenicích Karel Fuchs, 6.5.1917 Hana Bodová), pokladní učitelka v Jundrově Augusta Kučerová
Moravský smíšený sbor učitelksý v roce 1913 Dirigentem sboru byl po celou dobu jeho trvání prof. Ferdinand Vach.
I tento smíšený sbor koncipoval obdobně jako Pěvecké sdružení moravských učitelů; o tom svědčí přítomnost učitelů z okolních i vzdálených obcí od Brna ve výboru, např. již 1912 Bohumila Banďoucha z Krásenska, 1914 Pravoslav Machar z Břeclavi a Božena Šimková ze Šlapanic.
Dne 25.2.1912 se oficiálně ustavený sbor představil veřejnosti koncertem v Besedním domě s representačním programem:
Antonín Dvořák:
Bedřich Smetana:
Leoš Janáček:
Antonín Dvořák:
Slavnostní zpěv
Píseň česká
Amarus
Hymnus
Smyčcovou sekci orchestru tvořili opět učitelé, dechy obsadili členové vídeňského Tonkünstlerorchestru.
6.10.1912 byl tento program předveden v Praze, tentokrát s Českou filharmonií; koncerty v Prostějově, Přerově a Kroměříži doprovodila hudba 3. pěšího pluku z Těšína. Pro obtíže se stabilním a kvalitním orchstrálním doprovodem se sbor nakonec obrátil k doprovodům klavíru (zejména Josefa Faměry) a ke skladbám a cappella.
Do začátku světové války obsolvoval sbor koncerty v Blansku, Bučovicích, Čáslavi, Humpolci, Kolíně, Kyjově, Letovicích, Třebíči, Vyškově, Žďáru nad Sázavou a j.
V Brně následoval 8.3.1914 opět v Besedním domě vokální koncert a na válečné události reagoval sbor koncertem 7.11.1915 ve prospěch Červeného kříže a 19.11.1916 koncertem ženského sboru ve prospěch Fondu pro válečné sirotky, jenž vlastně již vyjadřoval skutečnost, že MSSU byl nahrazen Sborem moravských učitelek, vzniklým v roce 1915.
Koncem války činnost původního smíšeného sboru utichla nadobro a přeměna byla vyjádřena výmazem ve spolkovém katastru 19.11.1921 pod č. j. 114582/VIII.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 26 karton 2535B sign. 917;
Telec Vladimír, Zouhar Zdeněk, 50 let VSMU. Jubilejní sborník Vachova sboru moravských učitelek. Brno 1963;

Zpět

Spolky v Brně
Obsah